Webinář: změna systému péče o pacienty s ICHDK, vaskulárními defekty DKK a výdutěmi aorty v JčK

Registrace on line zde

Termín: středa 9.12.2020 v 17:30

Formát: on line živý přenos

Odkaz pro sledování: bude zaslán po předchozí bezplatné registraci na www.cevniprogram.cz/webinar

Akreditace u ČLK a ČAS: ano, 3 kredity

Program:

  • 17:30 - zahájení (MUDr. Tomáš Hauer, Cévní Centrum České Budějovice)
  • 17:35 - změna systému péče o cévní pacienty v JčK - důvody, způsoby a cíle, praktické návody, jak postupovat (MUDr. Tomáš Hauer, Cévní Centrum České Budějovice)
  • 17:55 - kteří cévní pacienti potřebují rychlou revaskularizaci, i když tak na první pohled nevypadají? Význam triáže cévních pacientů na pracovištích primární péče (MUDr. Martin Holý, Nemocnice České Budějovice a.s.)
  • 18:10 - Možnosti endovaskulární léčby pacientů s periferním tepenným onemocněním - co můžeme pro vaše pacienty udělat radiointervenčně (MUDr. Petr Mašek, Nemocnice České Budějovice a.s.)
  • 18:25 - Možnosti chirurgické léčby pacientů s periferním tepenným onemocněním - co můžeme pro vaše pacienty udělat na operačním sále (prim. MUDr. Petr Pták, Nemocnice České Budějovice a.s.)
  • 18:40 - diskuze (přednášející, doc. Mokráček, dr. Pešl)