Jihočeský program cévních revaskularizací 

Společný program Cévního Centra České Budějovice s.r.o. a Nemocnice České Budějovice a.s  


Péče o pacienty s ischemickou chorobou dolních končetin, defekty cévního původu a výdutěmi břišní aorty - komplexně od diagnostiky po cévní operace a endovaskulární intervence


Hlavní cíle Cévního programu Jihočeského kraje

 • Zkrátit na minimum dobu ke stanovení cévní diagnózy a k cévní rekonstrukci
 • Zvýšit počet vyšetřených pacientů s ICHDK, defekty a AAA v JčK
 • Zvýšit počet cévních revaskularizačních výkonů u pacientů s ICHDK, defekty a AAA z Jihočeského kraje, postupně také z přilehlých částí kraje Vysočina a Plzeňského kraje
 • Centralizovat péči o pacienty na klíčová pracoviště disponující plným armamentáriem diagnostických a terapeutických možností
 • Poskytnou pacientům nejmodernější možnou konzervativní léčbu a sledování jejich stavu při konzervativní léčbě i po provedených intervencích a operacích
 • Maximálně zefektivnit a zkrátit celý administrativní, diagnostický a léčebný proces a ulehčit tak odesílajícím pracovištím

Kde bude péče o pacienta probíhat:

 • diagnostická část, ve které hraje hlavní roli expertní cévní sonografie, a konzervativní léčba, se odehrává v Cévním Centru České Budějovice s.r.o.  Nemocnici České Budějovice a.s., v menší míře se na ní podílejí i periferní angiologická pracoviště 
 • intervenční část (endovaskulární rekonstrukce) probíhají v Nemocnici České Budějovice a.s., kde se nich podílejí zdravotníci z Radiologického oddělení a také zdravotníci z Kardiocentra, řadě pacientů je také prováděna specifická endovaskulární (katetrizační) léčba ve Fakultní Nemocnici na Královských Vinohradech v Praze
 • otevřené cévní operace (chirurgická léčba) probíhá na Oddělení Cévní Chirurgie Nemocnice České Budějovice a.s.
 • následný follow up probíhá primárně v Cévním Centru České Budějovice s.r.o. 

Jednotný telefonický kontakt pro objednání, nechte li využít registračního formuláře:

776 890 247


Jednotný emailový kontakt, kam můžete zasílat event. doprovodnou dokumentaci pacientů objednaných telefonicky či přes registrační formulář:

objednani@cevniprogram.cz

Co se stane po té, co pacienta objednáte/zaregistrujete:

 • na základě při registraci vložených dat vše zodpovědně posoudíme a sami se pacientovi ozveme s termínem vyšetření
 • uděláme vše proto, abychom:
 • pacienty s kritickou končetinovou ischemií (defekty + klidové bolesti) vyšetřili do 10ti pracovních dnů
 • pacienty s klaudikacemi s přihlédnutím k jejich délce a době trvání vyšetřili do 4 týdnů
 • pacienty s výdutěmi aorty vyšetřili do 3 měsíců, dříve ty, kteří mají výduť o velikosti blížící se 50milimetrům